Ilmanvaihdon säätö

Rakennusmääräyskokoelma antaa ohjearvot ilmanvaihdolle. Tavallisimmat venttiilit on helppo mitata/säätää paine-eromittarilla ja tasapainottaa ilmavirrat LVI suunnitelman mukaisiksi tai asiakkaan toiveiden mukaisesti. Jos asunnossasi/kiinteistössäsi on koneellinen tulo/poisto ilmanvaihto teen tarkistusmittauksen puhdistuksen päätteeksi ja tarvittaessa säädän ilmanvirtoja. Mittauksesta asiakkaalle jää mittauspöytäkirja jossa selviää kaikkien venttiilien virtaukset l/s mitatulla koneen nopeudella sekä venttiilien säätöasennot.

20170913_122528 (Large)